Jørgen Broe 30 år i Fionia

Af Jørgen Broe maj 2021

Med i fionia i 30 år – ja, det er forskrækkende mange år, men der har været mange gode oplevelser, rigtig mange.
Blandt højdepunkterne er Berlin og 2x Skagen festival, og apropos Skagen er der 3 erindringer der springer frem.


Første gang i Skagen spillede vi på pladsen på store scene og backstage stod en stor tank der påkaldte sig opmærksomhed ved sin brummen.
Den indeholdt koldt fadøl, og der var tilmed en hane lige ved indgangen til scenen.
Denne hane var vi en del der gjorde meget brug af, så meget at vi dårligt kunne finde den til sidst.
Vi delte opdagelsen med et estisk orkester, der spillede efterfølgende, og som vi var nogle der fik en festlig drikkefest med.

Vi spillede også, samme år, på en mindre scene på Skagen havn, hvor følgende udspandt sig:
Pladsen var, som så ofte før, trang på scenen, og på et repos bag orkester, stod ”compen”, dvs. Erik (bas), Mikkel (trommer) og jeg (guitar), et hoved højere end resten af orkester.
Stemningen blandt publikum var ret god, og på et tidspunkt kom er ret stor herre med 3 fadbamser i favnen
og han gik lige direkte igennem hele violingruppe mv. og overrakte de 3 fadøl til compen!
– det er lige før dette kunne kaldes højdepunktet i min musikalske karriere. –

Anden gang i Skagen var der regn, masser af regn. Med til Skagen dette år, havde Lene og jeg lånt en Camp-let af vore naboer Kate og Jørgen (Jørgen Føns som nu senere er mangeårigt medlem af Fionia).
Camp-letten, med et ret stort fortelt, blev ved lidt af et tilfælde placeret på et lokalt højdepunkt, og det viste sig ret heldigt.
Regnen silede senere ned. Mange fionister endte med deres telt i en mudderpøl, og Camp-letten blev i disse dage
et fionisk samlingssted, hvor vi spiste måltider, drak kaffe, spiste kage og jammede en hel masse……
– rigtig hyggeligt og mindeværdigt. –

– ja, og sådan kunne man blive ved – dog lige til sidst en tak til Carl Erik for at have startet projektet og for vores allerførste koncert i Odense koncerthus.

Og æret være Keld Nørgård for hans mangeårige indsats for orkesteret.